fbpx

Kedvezményezett neve:
Green Plan Energy Környezetvédelmi Kft.

A szerződött támogatás összege: 22 497 000 Ft

Képzések elnevezése és célja

Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) – A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék azon képességeiket, melyek hozzájárulnak önmaguk fejlődéséhez.

Stresszkezelés (16 óra) – A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben

Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) – A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása

Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra)
A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.
1. Ön- és társismeret: A modul során a résztvevő megismerkedik az önismeret fogalmával, szintjeivel, szükségességével, a Johari ablakkal, és az önismereti kerékkel. A személyiségjellemzők megismerése után a hallgató képes mások és saját viselkedésének tárgyilagos értelmezésére. A személyiség térképek kialakításával könnyebben értelmezi az emberek egymásra adott reakcióit: vérmérséklet, érzelmek kialakulásának gyorsasága, erőssége, tartóssága
2. A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.

Stresszkezelés (16 óra)
A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.
1. A stresszkezelés elméleti háttere: A tananyagegység célja a stressz és konfliktuskezelés elméleti hátteréhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása
2. Stresszkezelés eszközeinek alkalmazása: A tananyagegység célja a stressz-, és konfliktuskezelés eszközeinek alkalmazásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása
3. Ismeretbővítés: stresszkezelési háttérismeret: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra)
A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.
1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama

Személyi kompetenciafejlesztés (50 óra) – 2023.10.02. – 2023.10.31.
Stresszkezelés (16 óra) – 2023.09.18. – 2023.09.30.
Informatikai kompetenciafejlesztés (35 óra) – 2023.11.02. – 2023.11.19.